hrvatski jezik
GLASOVI č I ć
Suglasnici č i ć ponekad uzrokuju probleme kada pišemo hrvatskim standardnim jezikom, ali ti se problemi mogu savladati s nekoliko jednostavnih pravila.
Treba zapamtiti da suglasnik č zamjenjuje glas k nakon palatalizacije pa vrijedi pravilo da se k ispred e ili i mijenja u č (vjernik –> vjerniče). Isto se tako ponekad i c mijenja u č ispred e ili i (hotimice –> hotimičan).
Upiši č ili ć:
čovjek – čovjee
barka – barica
mjesec – mjeseev
ptica – ptiica
muka – muiti
Provjeri

Nakon jotacije također možemo dobiti glasove č i ć.
c + j = č; ptica –> ptiče
k + j = č; Rijeka –> Riječanin
t + j = ć; čvrst –> čvršći
hrkati – hrem
Vinkovci – Vinkovanin
vratiti – vraen
mušica – mušiav
Šibenik – Šibenanin
smrt – smru
Dubrovnik – Dubrovanin
cvijet – cvijee
micati – miem
otok – otoanin
Provjeri

Riječi koje imaju č i ć u korijenu zadržavaju ih u svim drugim oblicima i izvedenicama (npr. moć –> moći, bespomoćan itd.).
Upiši č ili ć uzimajući u obzir korijensku riječ:
kuća – kuica
čudo – udotvorac
noć – noni
ključ – kljuevi
ćud – udljiv
igrač – igraica
četiri – etvrtina
ćevap – evabdžija
čisto – istka
pčela – pelinji
Provjeri

Upiši č ili ć:
etvrtak, beskunik, maka, zakljuati, udljivica, srea, prikljuiti, pomonik, istoća, prenoište,
nemogu, uditi se,kljuanica, evabdžinica, oistiti, pono, maji, istilo, unesreen, istokrvnost,
kuanica, udnovat, mogunost, neudoredan, etrdeset, kljui, monik, udovište, istačica, kljuar,
evapčić, pele, kuni, rašetvoriti, igraev
Provjeri

Dobro je naučiti česte sufikse koji sadrže č ili ć. Najčešći su sufiksi koji sadrže č sljedeći:
-ač: plesač, -ačica: plesačica,
-ača: glupača, -jača: parnjača,
-ičar: bolničar, -čić: zvončić,
-čica: stvarčica, -čina: kamenčina,
-če: siroče
Najčešći sufiksi koji sadrže ć imenski su sufiksi -ić i -oća, pridjevni -aći, i glagolski završetak -ći:
-ić: brodić, -oća: sljepoća,
-aći: brijaći, -ći: sljedeći
Upiši č ili ć:
zidi, pipniar, kretenina, pokriva, spremaica, kljuni, vjetrenjaa, bedastoa, viliar, padajui,
virei, igra, gluhoa, ludaa, jahai, plesaica, pivniar, bomboni, jedai, frajerina, djevoje,
cvjeti, sjevernjaa
Provjeri

Imajući na umu navedena pravila upiši č ili ć:
micati – miem
ruka – ruetina
pomoć – pomonik
majka – majica
izativati – izaziva
noć – nonik
iglica – igliast
izbornik – izbornie
naopako – naopake
rekoh – ree
vijenac – vjeni
ljut – ljui
pamuk – pamuast
rak – ra
zec – zee
pupak – pupana
djevojka – djevoje
boca – boica
ćud – udoređe
manijak – manijae
Provjeri