hrvatski jezik
GLASOVI dž I đ
Iako glasovi dž i đ nisu problematični kao č i ć, dobro je znati sljedeća pravila.
Glas dž pišemo nakon provedenog jednačenja po zvučnosti ispred zvučnoga b (npr. urudžba, promidžba itd.).
Upiši dž ili đ:
svjedočiti –> svjedoba
učiti –> ubenik
jednačiti –> jednaba
naručiti –> naruba
Provjeri

Glas dž pojavljuje se u tuđicama, uglavnom iz engleskog i turskog, i njih treba zapamtiti (džamija, džep, džip itd.).
Upiši dž ili đ:
laka i prostrana spavaća dvodijelna odjeća – piama
posuda za kuhanje crne kave – ezva
rekreativno trčanje – oging
borilačka vještina – udo
Provjeri

Glas dž nalazi se u sufiksu -džija, koji nam je došao iz turskoga jezika, a služi kao oznaka zanimanja ili osobine (ćevabdžija, buregdžija itd.).
Nastavak -džija može biti i stilsko obilježje (račundžija, šaljivdžija itd.).
Upiši dž ili đ:
čovjek iz grada koji se odijeva gradski i nosi šešir – šeširija
uzgajivač i prodavač bostana (lubenica i dinja) – bostanija
onaj koji služi u topništvu – topija
koji diže buku, galami – galamija
Provjeri

Glas đ pojavljuje se u oblicima i izvedenicama na mjestu osnovnog d (svaditi – svađa, graditi – građa itd.).
Upiši dž ili đ:
pogoditi – pogaati
izgraditi – izgraen
odgoditi – odgaati
zasaditi – zasaen
Provjeri

Glas đ pojavljuje se u riječima kojima postanak nije vidljiv pa te riječi treba zapamtiti: Đurđica, leđa, oruđe, mađioničar itd.
Ponovimo spomenuta pravila:
grozd – grože
pogoditi – pogaati
blijed – bljeahan
sud – suenje
vrsta glazbe – ez
učiti – ubenik
u Katoličkoj crkvi, treći svećenički red – akon
teška okovana cipela – bakana
nada – beznae
cijediti – cjeenik
Provjeri