hrvatski jezik
VELIKO I MALO POČETNO SLOVO
Među vlastitim imenima koja se sastoje od više riječi razlikujemo one u kojima se sve riječi pišu velikim slovom (npr. Rikard Lavljeg Srca) i one u kojima se samo prva riječ piše velikim slovom (npr. Dan antifašističke borbe) te riječi koje pišemo velikim slovom u svrhu izražavanja poštovanja (npr. Vaše Veličanstvo).
I. VLASTITA IMENA U KOJIMA SE SVE RIJEČI PIŠU VELIKIM SLOVOM (npr. Rikard Lavljeg Srca)
1. Sve se riječi pišu velikim početnim slovom u osobnim imenima ljudi (imena, prezimena i nadimci), životinja te božanstava i mitoloških bića.
Pazi! U slučaju kada se u imenu pojavljuju prijedlozi, veznici i članovi, oni se pišu malim slovom osim ako ne dolaze na prvom mjestu, npr. Leonardo da Vinci, ali Da Vinci. To inače vrijedi i za sva ostala vlastita imena u kojima se svi članovi pišu velikim slovom, npr. mjesto Sveti Petar u Šumi.
Odredi veliko ili malo slovo:
 ahmud  d  haznija
 ico  ella  irandola
 ella  irandola
 harlie  arker  vani  ird
 ospa  d  armela
Provjeri

2. Malim slovom treba pisati sve imenice koje znače zanimanje, titulu, položaj ili akademski stupanj, a javljaju se uz osobno ime, npr. Omer-paša Latas.
 r.  c.
 osip  ilić
 alaj  ama XIV.
 aršal  osip  roz- ito
 mail- ga  engić
 veti  akov
Provjeri

3. Osim toga, velikim se slovom pišu i osobna imena ljudi nastala prenesenim značenjem, npr. Filip Ćelavi.
 van I.  ostojani
 vana I.  uda
 ilip  obri
 ilip  ijete
 umas  in
Provjeri

4. Velikim slovom pišu se svi članovi u vlastitim imenima naroda i pripadnika naroda, npr. Slovaci – Slovak, Slovakinja.
 omi
 užički  rbi
 usini
 rokezi
 ošnjaci
Provjeri

5. Isto vrijedi i za vlastita imena država koje postoje i onih koje su postojale u povijesti, npr. Republika Hrvatska, pa i ona koja su nastala prijenosom značenja, npr. Zemlja Tisuću Jezera.
 ominikanska  epublika
 smanlijsko  arstvo
 ustro- garska  onarhija
 emlja  zlazećeg  unca
 rinidad i  obago
Provjeri

6. Imena stanovnika izvedena iz imena države, pokrajine, regije, kontinenta, otoka, poluotoka, brda, planine itd, npr. Švicarac, Švicarka ili Slavonac, Slavonka ili Bračanin, Bračanka.
 frikanci
 almatinci
 kandinavci
 strani
 ritanci
Provjeri

7. Nazivi naseljenih mjesta i stanovnika naseljenih mjesta, npr. Zadranin, Zadranka.
 veti  artin  od  kićem
 onje  rzlo  olje  režničko
 aštel  ovi
 uheljske  oplice
 abogredac
Provjeri

8. Imena prometala, npr. Lastovo.
 oncorde
 putnik II
 pollo 13
 anga
 -2  ala (ronilica)
Provjeri