hrvatski jezik
II. VLASTITA IMENA U KOJIMA SE SAMO PRVI ČLAN PIŠE VELIKIM SLOVOM (npr. Dan antifašističke borbe)
1. Vlastita geografska imena (misli se na imena kontinenata, otoka, šuma, gora, rijeka, jezera itd.), npr. Kornatski otoci. Osim ako se drugi član sam od sebe ne piše velikim slovom, npr. Sjeverna Amerika. To inače vrijedi i za sva ostala vlastita imena kod kojih se samo prvi član piše velikim slovom, npr. Ulica kneza Mislava.
Pazi! Pravilo vrijedi i za imena nastala prijenosom značenja, npr. Crni kontinent.
 iskajski  aljev
 užnokinesko  ore
 veliki  oraljni  reben
 ugoistočna  uropa
 ovi  vijet
Provjeri

2. Imena nebeskih tijela, npr. Sunce.
Osim ako sunce, zemlja i mjesec ne označavaju nešto što neposredno doživljavamo, npr. "Danas je sunce zbilja nesnosno," ali: "Za rotaciju oko Sunca Zemlji je potrebna godina dana."
 užni  riž
 eliki  edvjed
 umova  lama
 luton
 liječna  taza
Provjeri

3. Crkve, npr. Pentekostalna crkva.
 rotestantska  rkva
 atolička  rkva
 rkva  osanska
 izozemska  rotestantska  rkva
 rkva  susa  rista  vetaca  osljednjih  ana
Provjeri

4. Prometnice (ceste, ulice, trgovi, putevi, itd.), npr. Nova cesta.
 omislavov  rg
 rg  ralja  omislava
 rg  aršala  ita
 esta  oktora  ranje  uđmana
 ehajski  ut
Provjeri

5. Nazivi ordena i nagrada, npr. Pulitzerova nagrada.
 ed  ikole  ubića  rinskog
 ed  rvatskog  letera
 ektorova  agrada
 pomenica  omovinske  ahvalnosti
 obelova  agrada
Provjeri

6. Vlastita imena građevina, npr. Vojvodska palača.
 ristalni otok
 ineski  id
 uckinghamska  alača
 ibenski  ost
 rkva  vetog  vana
Provjeri

7. Nazivi spomenika, npr. Kip slobode.
 denac  ivota
 ip  rista  tkupitelja
 ika  a  amotrake
 uća  vijeća
 lavoluk  objede
Provjeri

8. Nazivi blagdana i praznika, npr. Dan antifašističke borbe.
 ova  odina
 an  objede i  omovinske  ahvalnosti
 veta  ri  ralja
 an  laneta  emlje
 vi  veti
Provjeri

9. Javni skupovi, npr. Nacionalna konferencija za mlade.
Oprez! Kada naziv počinje brojem, onda se broj tretira kao prva riječ, npr. II. slavistički kongres.
 eđunarodna  onferencija  dravih  radova
4.  ongres  alih i  rednjih  oduzetnika
 ani  rane  etrića
 ridentski  oncil
 rugo  asjedanje AVNOJ-a
Provjeri

10. Naslovi knjiga, časopisa, novina, zakona itd., npr. Moja tajna.
 lobodna  almacija
 adarski  ist
 unaci  avlove  lice
 akon o  aštiti  otrošača
 udnovate  gode  egrta  lapića
Provjeri

11. Nazivi molitava, npr. Slava Ocu.
 olitva  vetog  ranje
 oroasterska  olitva  a  ir
 dravo,  arijo
 ekbir
 če  
Provjeri

12. Imena proizvoda, npr. Slatka tajna.
 lpsko  lijeko
 drepčeva  rv
 egeta
 žujsko  ivo
 edevita
Provjeri

13. Imena tvrtki, ustanova, udruga, organizacija itd., npr. Organizacija za europsku ekonomsku suradnju.
Pazi! Puni naziv može biti predstavljen samo jednim članom i u tom slučaju on se piše velikim slovom, npr. Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti, ali i Akademija (naravno, ukoliko znamo da se odnosi na HAZU).
 rvatski  abor
 rvatska  zvještajna  ovinska  gencija
 eljačko- emokratska  oalicija
 ilozofski  akultet  veučilišta u  agrebu
 rganizacija  jedinjenih  aroda
Provjeri

14. Jasno određeni društveni pokreti i povijesno značajni događaji, npr. Seljačka buna (1573.).
 trechtski  ir
 togodišnji  at
 rancuska  evolucija
 eformacija
 rugi  vjetski  at
Provjeri

15. Posvojni pridjevi izvedeni iz vlastitih imena (završavaju na –ov, –ev, -(l)jev i –in), npr. Suzanine suze.
 lavonkina  uća
 a  incijev  od
 hakespearova  rama
 emljina  otacija
 alaj- amina  njiga
Provjeri

16. Ako označavaju pasminu, imena životinja pišu se malim slovom, npr. labrador, dok se u latinskim nazivima samo prvi član piše velikim slovom, što vrijedi i za biljke, npr. Caulerpa taxifolia.
 corus  alamus ili  đirot
 hymus  erpyllum ili  ajčina  ušica
 rionace  lauca
 orski  as  odrulj
 kotski  včar  assie
Provjeri