hrvatski jezik
III. RIJEČI KOJE SE PIŠU MALIM POČETNIM SLOVOM
1. Apelativi ili opće imenice, npr. biljka.
 aša
 an
 ena
 olje
 iša
Provjeri

2. Eponimi ili nazivi predmeta ili pojava nastali prema vlastitim imenima, npr. bojkot prema Charlesu Boycottu.
 endvič
 ilet
 esla (mjerna jedinica)
 iljotina
 akadam
Provjeri

3. Nazivi povijesnih razdoblja te povijesnih, kulturnih ili ideoloških pokreta i događaja koji nisu jasno određeni, npr. brončano doba.
 enozoik
 adrealizam
 ntropocentrizam
 rapovijesno  oba
 ostmodernizam
Provjeri

4. Pripadnici ili pristalice takvih pokreta i događaja ili učenja (npr. imažinist), pa i onda kada su ti nazivi izvedeni iz vlastitih imena (npr. dominikanac).
 ranscedentalist
 eministkinja
 kspresionist
 ukovci
 ranjevacv
Provjeri

5. Nazivi vjera i njihovi pripadnici, npr. rastafarijanizam – rastafarijanac.
 udizam –  udist
 atoličanstvo –  atolkinja
 induizam –  induisti
 rotestantizam –  rotestant
 aoizam –  aoistkinja
Provjeri

6. Odnosni pridjevi na –ski (i na sufikse: -ški, -ćki i -čki) izvedeni od vlastitih imena, npr. istarski.
Napomena: kada su izvedeni od stranih vlastitih imena onda se pišu prema našem izgovoru (osim onda kada bi to dovelo do neprepoznatljivosti izvornog oblika, npr. nije sislijevski, nego sisleyevski).
 almatinski
 rležijanski
 merički
 ikaški
 'neilovski
Provjeri