hrvatski jezik
IV. RIJEČI KOJIMA SE IZRAŽAVA POŠTOVANJE
Velikim slovom pisat ćemo ličnu i posvojnu zamjenicu vi i vaš onda kada u izravnoj pismenoj komunikaciji želimo izraziti poštovanje prema nekoj osobi: Vi, Vaš.
Pazi! Ako se obraćamo skupini ljudi ili nekoj ustanovi, onda ćemo ih pisati malim slovom: vi, vaš.
 oštovana  ospođo  etković,  okirani smo  ašom ostavkom.
 ragi  ospodine  etkoviću, pišem  am s nadom da ćete mi oprostiti...
 oštovane  ame i  ospodo, zadovoljstvo nam je ugostiti  as!
 ijenjena  ospodo, obraćam  am se s molbom da me oslobodite plaćanja pristojbe.
 ospodine  rofesore, lani ste mi posudili  ašu knjigu, pa bih  am je vratila sljedeći tjedan.
Provjeri

Velikim početnim slovom pišu se nazivi kojima se obraćamo visokim dužnosnicima i to svi članovi, npr. Vaša Svetosti.
 aše  eličanstvo
 aša  isosti
 aša  kscelencijo
 aša  zoritosti
 aša  reuzvišenosti
Provjeri

Također, velikim početnim slovom pišu se nazivi poglavara država i zemalja kada nedostaje osobno ime onoga koji obnaša tu dužnost, a znamo na koga se odnosi, npr. Emir.
 bjavljeno je da će  eik posjetiti naše otoke.
 bavijestili smo  ospodina  redsjednika o poduzetim mjerama sigurnosti.
 idjeli su  apu.
 isu od  ralja očekivali takav potez.
 klopili su sporazum sa  ultanom.
Provjeri