HRVATSKI NARODNI PREPOROD
Koje godine zagrebački biskup Maksimilijan Vrhovec upućuje poslanicu svećenstvu u kojoj nalaže skupljanje, tj. zapisivanje djela naše usmene narodne književnosti?
a) 1806.
b) 1813.
c) 1821.
d) 1829.
PROVJERI

Što izdaje Ljudevit Gaj 1830. godine?
a) „Reč domovini od hasnovitosti pisanja vu domorodnem jeziku“
b) „Genius patriae super dormientibus suis filiis“
c) „Poziv u ilirsko kolo“
d) „Kratku osnovu horvatsko-slavenskog pravopisanja“
PROVJERI

Tko je autor brošure namijenjene poslanicima Sabora „Disertacija iliti razgovor darovan gospodi poklisarom zakonskim i budućim zakonotvorcem Kraljevinah naših“?
a) grof Janko Drašković
b) Stanko Vraz
c) Matija Mažuranić
d) Dimitrija Demeter
PROVJERI

Tko je autor pjesme „Zora puca, bit će dana“?
a) Petar Preradović
b) Antun Mihanović
c) Stanko Vraz
d) Pavao Štoos
PROVJERI

Koje godine izlazi prvi broj „Novina Horvatskih“ s kulturno-zabavnim prilogom „Danica Horvatska, Slavonska i Dalmatinska“?
a) 1830.
b) 1832.
c) 1833.
d) 1835.
PROVJERI

Koju je od navedenih pjesama napisao Pavao Štoos?
a) „Kip domovine vu početku leta 1831.“
b) „Horvatov sloga i zjedinjenje“
c) „Horvatska domovina“
d) „Pjesma Hrvata“
PROVJERI

Tko je autor poeme „Grobničko polje“?
a) Antun Nemčić
b) Petar Preradović
c) Dimitrija Demeter
d) Ivan Mažuranić
PROVJERI

Godine 1836. „Novine Horvatske„ mijenjaju ime u „Novine ilirske“, a „Danicza Horvatszka, Slavonszka i Dalmatinszka“ u „Danica ilirska“. Na koji jezik prelaze i s kojeg?
a) S kajkavskog na štokavski.
b) S kajkavskog na čakavski.
c) S čakavskog na kajkavski.
d) Sa štokavskog na kajkavski.
PROVJERI

Tko je autor prve hrvatske povijesne tragedije „Juran i Sofija“ ili „Turci kod Siska“?
a) Ivan Kukuljević Sakcinski
b) Pavao Štoos
c) Dimitrija Demeter
d) Ivan Mažuranić
PROVJERI

Koja je pjevanja Gundulićeva „Osmana“ dopunio Ivan Mažuranić?
a) 12. i 13.
b) 14. i 15.
c) 16. i 17.
d) 17. i 18.
PROVJERI

S kim 1842. godine Stanko Vraz pokreće časopis „Kolo“?
a) Suosnivači su Ljudevit Gaj i Petar Preradović.
b) Suosnivači su Pavao Štoos i Antun Mihanović.
c) Suosnivači su Ljudevit Vukotinović i Dragutin Rakovac.
d) Suosnivači su Matija Mažuranić i Ljudevit Gaj.
PROVJERI

Kojim su redoslijedom poredana pjevanja epskoga spjeva Ivana Mažuranića „Smrt smail-age Čengića“?
a) Harač, Četa, Noćnik, Agovanje, Kob
b) Agovanje, Noćnik, Četa, Harač, Kob
c) Četa, Agovanje, Harač, Noćnik, Kob
d) Harač, Noćnik, Agovanje, Četa, Kob
PROVJERI

Tko je autor „Đulabija“?
a) Ljudevit Gaj
b) Dragutin Rakovac
c) Stanko Vraz
d) Antun Mihanović
PROVJERI

Koje godine Metternichova vlada zabranjuje ilirsko ime?
a) 1843.
b) 1844.
c) 1845.
d) 1846.
PROVJERI