LEGENDA:
inf – infinitiv, pz – prezent, ao – aorist, ipf – imperfekt, pf – perfekt, plpf – pluskvamperfekt, fI – futur prvi, fII – futur drugi, imp! – imperativ, kI – kondicional prvi, kII – kondicional drugi, gps – glagolski prilog sadašnji, gpp – glagolski prilog prošli
Odredi sve glagolske oblike:
Djed pak življaše za to vrijeme na krčevini sa Marunom i Ljutišom, ali bijaše život okrenuo žalosno po djeda: – Nijesu marili unuci za djeda, niti nastojali oko njega. Niti mu dozivali dobra jutra ni lake noći, nego jednako hodali za svojim poslovima i slušali svoje bjesove u torbi i njedrima. Donosio Marun svaki dan nove pčelce iz šume, tesao grede, gradio i sagradio novu kolibu.
 
– življaše
– bijaše okrenuo
– nijesu marili
– nastojali
– dozivali
– hodali
– slušali
– Donosio
– tesao
– gradio
– sagradio
 
A ponajpače izdjeljao deset rovaša i svaki dan broji i prebraja: kad će se rovaši ispuniti? Ljutiša pak hodao po lovu i razboju, donosio krzna i divljači, dovlačio plijena i blaga, a jednoga dana doveo i dva roba zarobljena, da služe i poslužuju braću po vas dan. Teško i nemilo bivalo djedu Vjestu uza sve ovo, a teško i sve nemilije gledali unuci na starca.
 
– izdjeljao
– broji
– prebraja
– će ispuniti
– hodao
– donosio
– dovlačio
– doveo
– služe
– poslužuju
– doveo
– bivalo
– gledali
 
Šta će im starac, kad neće da ga služe robovi nego sramoti unučad te sam drva cijepa i sam donosi vodu sa kladenca? Tako došlo, te što pf. god bilo na starcu, sve smetalo unucima, pa i to, što je starac jednako prilagao svaki dan po cjepanicu svetom ognju.
 
– će
– neće
– služe
– sramoti
– cijepa
– donosi
– došlo
– bilo
– smetalo
– je prilegao
PROVJERI