LEGENDA:
inf – infinitiv, pz – prezent, ao – aorist, ipf – imperfekt, pf – perfekt, plpf – pluskvamperfekt, fI – futur prvi, fII – futur drugi, imp! – imperativ, kI – kondicional prvi, kII – kondicional drugi, gps – glagolski prilog sadašnji, gpp – glagolski prilog prošli
Odredi sve glagolske oblike:
Jednog jutra u proljeće ustade stari Vjest rano prije sunca, probudi svoja tri unuka i reče im, da idu u šumu, gdje su lani med vadili, i da vide kako li su pčelci prezimili i izlaze li već pčelice od zimskoga sna. Marun, Ljutiša i Potjeh ustadoše, opremiše se i odoše.
 
– ustade
– probudi
– reče
– idu
– su vadili
– vide
– su prezimili
– izlaze
– ustadoše
– opremiše
– odoše
 
Bijaše dobar komad puta do onog mjesta, gdje bijahu pčelci. No sva tri brata poznavahu šumske prolaze, zato uđoše sigurno i radosno u šumu. Nego u šumi bijaše još nekud tamno i nemilo, jer sunce još ne bijaše granulo, niti se čule ptice ili zvjerke. Zato postade braći nekako strašno u ovoj tišini, jer se zorom prije sunca rado povlačio šumom sve od krošnje do krošnje, zlobni Bjesomar, vladar svih šumskih bjesova.
 
– bijaše
– bijahu
– poznavahu
– uđoše
– bijaše
– bijaše granulo
– čule
– postade
– se povlačio
 
Zato braća stadoše jedan drugoga ispitivati: što li sve ima po svijetu? No kako ne bijaše ni jedan od njih još nikada izašao iz one šume, nijesu jedan drugome znali da pripovijedaju o svijetu, i tako se još više obneveseliše. Ele, kako bi se malo obodrili, stadoše oni pjevati i ovako dozivati Svarožića, da izvede sunce.
 
– stadoše
– ispitivati
– ima
– bijaše izašao
– nijesu znali
– pripovijedaju
– obneveseliše
– bi obodrili
– stadoše
– pjevati
– dozivati
– izvede
PROVJERI