PADEŽI
Odredi padež svakoj deklinabilnoj riječi:
Hlapić je bio još malen kao lakat, a veseo kao ptica. Cijeli je dan sjedio u poderanim hlačama i crvenoj košulji na malom postolarskom stôcu, koji je imao tri noge, i cijeli je dan zabijao klince u čizme i šivao cipele.
 
– Hlapić
– malen
– lakat
– veseo
– ptica
– cijeli
– dan
– poderanim
– hlačama
– crvenoj
– košulji
– malom
– postolarskom
– stôcu
– koji
– tri
– noge
– cijeli
– dan
– klince
– čizme
– cipele
 
Cijeli je dan fućkao i pjevao kod posla. Hlapićev gospodar zvao se majstor Mrkonja, a bio je zao i strašan. Tako je bio velik da mu je glava sezala do stropa u njihovoj maloj sobi. Imao je kuštravu kosu kao lav, a duge brkove do ramena.
 
– cijeli
– dan
– posla
– Hlapićev
– gospodar
– majstor
– Mrkonja
– zao
– strašan
– velik
– mu
– glava
– stropa
– njihovoj
– maloj
– sobi
– kuštravu
– kosu
– lav
– duge
– brkove
– ramena
 
Njegov glas bio je tako jak i krupan kao u medvjeda. Majstoru Mrkonji dogodila se jedanput u životu velika žalost i nesreća, pa je od onda bio vrlo tvrda srca. Kakva se nesreća dogodila majstoru Mrkonji, to će se istom mnogo kasnije iz ove knjige saznati.
 
– Njegov
– glas
– jak
– krupan
– medvjeda
– Majstoru
– Mrkonji
– životu
– velika
– žalost
– nesreća
– tvrda
– srca
– Kakva
– nesreća
– majstoru
– Mrkonji
– to
– ove
– knjige
 
Majstor Mrkonja bio je dakle tvrda srca i vrlo nepravedan, pa je psovao i vikao na Hlapića kad god je bio zlovoljan. Majstorica je bila jako dobra. I njoj se dogodila ista žalost kao i majstoru Mrkonji. No ona je od toga doba postala još bolja i imala je vrlo dobro srce. Hlapića je jako voljela.
 
– Majstor
– Mrkonja
– tvrda
– srca
– nepravedan
– Hlapića
– zlovoljan
– Majstorica
– dobra
– njoj
– ista
– žalost
– majstoru
– Mrkonji
– ona
– toga
– doba
– bolja
– dobro
– srce
– Hlapića
PROVJERI