HRVATSKA MODERNA
Krajem 19. stoljeća, u povodu dolaska cara Franje Josipa I. na otvorenje nove zgrade Hrvatskog narodnog kazališta studenti su na Trgu bana Jelačića spalili mađarsku zastavu. Koje se godine to dogodilo?
a) 1892.
b) 1895.
c) 1897.
d) 1899.
PROVJERI

Koje se djelo smatra prvim djelom hrvatske moderne?
a) „Moć savjesti“
b) „Muljika“
c) „Misao na vječnost“
d) „Bijeg“
PROVJERI

Koje je godine objavljena Matoševa novela „Moć savjesti“?
a) 1892.
b) 1893.
c) 1895.
d) 1896.
PROVJERI

Koja od navedenih publikacija list „praške“ skupine modernista?
a) „Nada“
b) „Hrvatska misao“
c) „Mladost“
d) „Život“
PROVJERI

Kako se zove sluga u službi Đure Martića u Leskovarovoj pripovijetci „Misao na vječnost“?
a) Mirko
b) Omar
c) Izet
d) Daša
PROVJERI

Iz kojega su Matoševa soneta navedeni stihovi?
„Nisam plako. Nisam. Zapanjen sam stao
U dvorani kobnoj, punoj smrti krasne,
Sumnjajući da su tamne oči jasne
Odakle mi nekad bolji život sjao.“
a) „Stara pjesma“
b) „Srodnost“
c) „Utjeha kose“
d) „Jesenje veče“
PROVJERI

Kako se zove glavni lik Šimunovićeve pripovijetke „Muljika“?
a) Anica
b) Luce
c) Mara
d) Boja
PROVJERI

Tko je autor pjesme „Crn-bel“?
a) Dragutin Domjanić
b) Fran Galović
c) Vladimir Vidrić
d) Vladimir Nazor
PROVJERI

Tko je autor eseja „Umjetnost i bol“?
a) Antun Barac
b) Vladimir Nazor
c) Janko Polić Kamov
d) Milutin Cihlar Nehajev
PROVJERI

Tko je autor pripovijetke „Brada“?
a) Ivan Kozarac
b) Milutin Cihlar Nehajev
c) Janko Polić Kamov
d) Milan Begović
PROVJERI