SREDNJI VIJEK
1. Kojem razdoblju u književnosti pripada „viteški“ roman?
a) predrenesansi
b) renesansi
c) humanizmu
d) srednjem vijeku
PROVJERI

2. Iz koje je države podrijetlom nacionalni ep „Beowulf“?
a) Danske
b) Irske
c) Engleske
d) Finske
PROVJERI

3. Tko je napisao „Božanstvenu komediju“?
a) Dante Alighieri
b) Geoffrey Chaucer
c) Aurelije Augustin
d) Toma Akvinski
PROVJERI

4. Koje je od navedenih djela najpoznatija starofrancuska epopeja iz ciklusa junačkih epova?
a) Pjesan o Cidu
b) Pjesan o Rolandu
c) Kalevala
d) Pjesma o Nibelunzima
PROVJERI

5. U jednom srednjovjekovnom ljubavnom romanu, Tristanova ljubav zove se…
a) Maria
b) Krista
c) Izolda
d) Danica
PROVJERI

6. Bertrand de Ventadorn najznačajniji je predstavnik kakve lirike?
a) trubadurske
b) petrarkističke
c) nabožne
d) ljubavne
PROVJERI

7. Gdje je pronađena Baščanska ploča?
a) u Rijeci
b) u Zagrebu
c) na Krku
d) na Pelješcu
PROVJERI

8. Tko su tvorci pisma glagoljice?
a) Ćiril i Metod
b) Mirko i Slavko
c) Grgur i Nikša
d) Mavro i Benedikt
PROVJERI

9. Oko koje je godine nastala Baščanska ploča?
a) oko 1000.
b) oko 1100.
c) oko 1200.
d) oko 1300.
PROVJERI

10. Koji se tip glagoljice naziva i hrvatskom glagoljicom?
a) obla
b) uglata
c) uvinuta
d) oštra
PROVJERI

11. Čije se ime i titula spominju u tekstu zapisanome na Bašćanskoj ploči?
a) kralja Tomislava
b) kralja Mislava
c) kralja Zvonimira
d) bana Josipa Jelačića
PROVJERI

12. Koja je prva poznata srednjovjekovna enciklopedija nastala na našim prostorima?
a) Lucidar
b) Elucidarium
c) 1000 pitanja, 1000 odgovora
d) Speculum maius
PROVJERI

13. „Rumanac trojski“ je:
a) ep
b) epopeja
c) roman
d) sonet
PROVJERI

14. O kome se radi u srednjovjekovnome romanu „Aleksandridi“?
a) o Karlu Velikom
b) o Ivanu Groznom
c) o Aleksandru Velikome
d) o Ahileju
PROVJERI

15. Koja od sljedećih srednjovjekovnih pjesama NIJE hrvatska božićna pjesma?
a) Narodil se je kralj nebeski
b) Bog se rodi v Vitliomi
c) Va se vrime godišća
d) Zvončići lepo cancaju
PROVJERI

16. Koga se slavi i hvali u Šibenskoj molivi?
a) Isusa Krista
b) Boga
c) Djevicu Mariju
d) Duha Svetog
PROVJERI

17. Što su to inkunabule?
a) pjesme
b) prve tiskane knjige
c) knjige iz kojih se čita za vrijeme održavanje mise
d) kovani novac
PROVJERI

18. S pojavom kojeg autora („Judita“) završava hrvatska srednjevjekovna književnost?
a) Hanibala Lucića
b) Zorana Ferića
c) Mavra Vetranovića
d) Marka Marulića
PROVJERI

19. U kojem stoljeću završava srednji vijek?
a) u 12.
b) u 13.
c) u 14.
d) u 15.
PROVJERI