SREDNJI VIJEK
1. Koje od navedenih književnih vrsta pripadaju srednjovjekovnoj književnosti?
a) viteški roman, apokrifi, liturgijski tekstovi
b) soneti, balade, elegije
c) epistolarni roman, groteske, tragedije
d) znanstveno-fantastični roman, basne, uspavanke
PROVJERI

2. Iz koje godine potječe „Vinodolski zakonik“?
a) 1266.
b) 1288.
c) 1239.
d) 1214.
PROVJERI

3. Tko su autori „Romana o Ruži“?
a) Guillaume de Lorris i Jean de Meun
b) Bertrand de Ventadorn i Denis de Rougemont
c) Hanibal Lucić i Mavro Vetranović
d) Giovanni Boccaccio i Denis de Rougemont
PROVJERI

4. U kojem su zborniku sačuvane najpoznatije pjesme pjesnika-lutalica?
a) Carmina Burana
b) Zbornik Nikše Ranjine
c) Carmina Cantabrigiensia
d) Varia Dalmatica (Codex Lucianus)
PROVJERI

5. Što je „Kalevala“?
a) zbirka priča ratne tematike
b) finski nacionalni ep
c) laponska naricaljka s kraja 12. stoljeća
d) zbirka skandinavskih basana
PROVJERI

6. Kojem književnom žanru pripada djelo „Tristan i Izolda“?
a) ep
b) ljubavna saga
c) viteški roman
d) novela
PROVJERI

7. Kojim su pismom napisani „Poljički statut“ i dubrovački zbornik „Libro od mnozijeh razloga“?
a) latiniciom
b) hrvatskom ćirilicom
c) glagoljicom
d) azbukom
PROVJERI

8. Kojim je tipom glagoljice pisana „Baščanska ploča“?
a) uglatom
b) oblom
c) prijelaznom, s oble na uglatu
d) prijelaznom, s uglate na oblu
PROVJERI

9. Što je zabilježeno između prvog dijela, temporala, i drugog dijela, sanktorala, u „Drugom Novljanskom brevijaru“, odnosno, „Zapisu popa Martinca“?
a) svjedočanstvo o Krbavskoj bitci
b) legenda o smrti kralja Zvonimira
c) kratki osvrt na trenutno stanje među ondašnjim klerom
d) pastorala nepoznatoga autora
PROVJERI

10. Na temelju prijevoda čijeg romana je nastala naša „Aleksandrida“?
a) Ovidijevog
b) Homerovog
c) Kalistenovog
d) Aristofanovog
PROVJERI

11. Kako se zove prvi polemički spis u hrvatskoj književnosti napisan hrvatskim jezikom?
a) Pismo Nikole Modruškoga
b) Ljetopis popa Dukljanina
c) Rumanac Trojski
d) Brevijar po zakonu Rimskoga dvora
PROVJERI

12. Koje je godine tiskan „Misal po zakonu Rimskoga dvora“, naš prvi otisnuti tekst na glagoljici?
a) 1463.
b) 1476.
c) 1483.
d) 1490.
PROVJERI

13. Koga ili što kritizira jedna od naših najpoznatijih i najdragocjenijih satiričnih pjesama, „Svit se konča“?
a) kler – cjelokupno svećenstvo, simoniju i inkviziciju
b) društvo – blud, rasipništvo
c) kritičare – kritiziraju, a sami nisu ništa napisali
d) konkretnog autora protivnika
PROVJERI

14. Koji je od navedenih jedan od rijetkih staroslavenskih tekstova pisan za svjetovne, a ne za liturgijske potrebe?
a) Traktat Črnorisca Hrabra „O pismenima“
b) Lekcionar Bernardina Splićanina
c) Assemanijevo evanđelje
d) Kijevski listići
PROVJERI